Vi headhuntar och förmedlar Streetsmart ledare och talanger som är på väg att erövra världen. Vi identifierar, attraherar och rekryterar ledare, chefer och talanger utifrån dina önskemål och behov.

UP & Coming gör det möjligt för företag att rekrytera mångfald ur ett kompetensperspektiv. Vi fungerar som ett traditionellt rekryteringsföretag med Streetsmart kompetens i fokus. Vi rekryterar ledare, mellanchefer, chefer och talanger till ledande uppdrag.

Streetsmart kompetens är en sammansättning av emotionell och erfarenhetsbaserad kunskap. En Streetsmart person har erövrat sin kunskap i handling.

 

Att anlita UP & Coming skapar ett mervärde för ditt företag

Genom att välja ett samarbete med oss väljer ditt företag att tillvarata och satsa på unika kompetenser och resurser som ingen tidigare satsat på.

Du säkerställer att organisationen utvecklas med nya idéer och innovativa lösningar, dessa synergieffekter uppstår genom att ha människor med olika spetskompetenser.

Du säkerställer företagets förmåga att möta framtidens utmaningar.

Du stärker Företagets trovärdighet och varumärke.

 

Vi jobbar enligt följande modell

 

Vi hjälper dig med en kravprofil. Det innebär att vi lyssnar in dina behov och för en nära dialog med dig, det kan hända att vi ställer utmanande frågor under arbetets gång för att säkerställa uppdragsbeskrivningen och kravprofilen.

 

Vi headhuntar Streetsmarta ledare och talanger via våra egna gedigna nätverk som sträcker sig över hela Sverige. Vi använder oss av digitala medier och mun till mun metoden när vi söker efter Streetsmarta ledare och talanger

 

Våra urvalsprocesser är gedigna och unika. Vi fokuserar på att säkerställa ledare och talanger utifrån egenskaper och förmågor inom Streetsmart kompetens

Efter denna process intervjuar ni den Streetsmarta kandidaten enligt era egna rekryteringsprocesser. Känner ni er nöjda och väljer att anställa kandidaten påbörjar vi nästa steg i samarbetet.

 

Det innebär att vi förbereder kandidaten med en workshop inom temat ledarskap.

Därefter erbjuder vi inspirationsföreläsningar inom temat Streetsmart kompetens för all personal som berörs av den nya Streetsmarta medarbetaren, detta för att skapa bästa förutsättningarna till ett nära internt samarbete.

 

 

Vi stödjer dig med

  • Kravprofil
  • Inspirationsföreläsning kring Streetsmarta kompetens för mentorn och ledningsgruppen.
  • En workshop/ utbildning för handledaren.
  • Coachning vid behov under 6 månader för handledaren och den Streetsmarta ledaren/Talangen.
  • Vi utvärderar och följer upp processen efter 6 månader tillsammans med er HR avdelning.

 

Vi förväntar oss av dig att

  • Du erbjuder den Streetsmarta ledare en mentor inom den egna ledningsgruppen
  • Du erbjuder den Streetsmarta ledaren en handledare för guidning i arbetsuppgifterna.
  • En introduktionsutbildning inom det egna företaget.

 

 

Kontakt:

Fatima Åsard                                                                  Ahmed Abdirahim

fatima.asard@fryshuset.se                                           ahmed.abdirahim@fryshuset.se

073 950 22 20                                                                073 950 23 50